Jak správně použít plastovou pánev

Před tím, než začneme rýžovat zlato, je třeba si zapamatovat, že rýžování zlata funguje na principu segregování lehčích a těžších materiálů, kdy zlato je nejtěžší prvek. Všechno ostatní je lehčí a vodou odplavitelné.

Krok 1

Na pánev usadíme sítko a nasypeme do něj materiál, který budeme rýžovat. Množství materiálu by mělo být adekvátní velikosti pánve. Zhruba odpovídá 1-2 cm materiálu na dně pánve.  Ponoříme do vody a přesijeme. Přesíváme do té doby, dokud nebude na kamenech přilepená hlína. Poté nám zůstane na pánvi jemný materiál.

Krok 2

Na pánev přidáme vodu cca 2-3 cm nad materiálem. Poté si pánev zlehka nakloníme a přetřásáme zprava doleva. Netočíme, ani nekroutíme pánví. Materiál musí směřovat proti drážkám. Přetřásáme 30-60 s, tímto procesem se zlato dostane až na dno pánve. Poté odlijeme vodu a materiál na pánvi ponoříme kolmo do vody tak, aby s ním voda nepohnula. Poté pánev prudším pohybem vytáhneme opět nad hladinu. Měly by se postupně odplavovat lehčí materiály, které jsou na povrchu. Toto opakujeme 3-5 krát, poté znovu přetřásáme a znovu ponořujeme do té doby, dokud nemáme materiál pouze mezi drážkami, případně lehce nad.

Krok 3

Nyní si zbylý materiál opět setřeseme na hranu dna a drážek pánve. Přidáme vodu, opět cca 2 cm nad povrchem a jemným kolíbáním dopředu a dozadu odplavujeme lehký materiál na druhou stranu pánve. Čas od času odplavený materiál odstraníme a dále pracujeme s tím, který nám zbývá. Sem tam setřeseme, aby nejtěžší složky byly neustále na dně pánve. Voda nesmí narážet do materiálu, pouze plynule odplavovat. Postupně by se nám měly ukazovat těžší složky zeminy. Pokud postupujeme správně, pak zanedlouho uvidíme částečky černého písku, který by měl jako jeden z nejtěžších prvků společně se zlatem zůstat na pánvi. 

Krok 4

Odplavíme-li všechen přebytečný materiál mělo by nám na pánvi zůstat pouze zlato. Velké zlatinky jsou pěkně rozeznatelné, u menších musíme dát pozor na záměnu s pyritem. Pokud budeme přes zlato jemně klouzat vodou, mělo by zůstat na místě, všechno ostatní, co plave nebo se hýbe, není zlato. 

Tip: Pokud už máme na pánvi pouze zbytky materiálu a zlato, je vhodné přilít kapku rozředěného saponátu. Může se totiž stát, že zlato začne plavat po hladině, protože velmi citlivě reaguje na jakoukoli mastnotu. 

Tip: Malé kamínky můžeme velmi opatrně odstranit prstem. Musíme, ale dávat pozor, abychom nepřibrali také zlatinky. 

Krok 5

Nyní, pokud jsme byli úspěšní, máme na pánvi pouze zlato. Odstraníme všechny drobné částečky písku a zlato si prstem sesuneme na jedno místo, případně můžeme poklepat na pánev na straně drážek a zlato se samo sesune na jedno místo. Poté pomocí odsávačky nebo plastové pipety nabereme zlato a vložíme do zkumavky.